Information den 6 augusti 2020

Aktieägare – kunder - personal

 

Styrelsen i AB Edsbyns Elverk har beslutat föreslå en försäljning av Elektra i Hälsingland AB till Kraftkonsult i Skandinavien ABBakgrunden till förslaget är främst att Elverket vill skapa bättre förutsättningar att förädla övrig affärsverksamhet, vattenkraft, eldistribution samt elhandel. Förslaget kommer att behandlas på en extrainsatt bolagstämma under hösten

 

Kraftkonsult avser att driva vidare verksamheten i sin nuvarande form på befintliga etableringsorter, Edsbyn, Bollnäs och Hudiksvall. Med den nya ägaren stärker Elektra sin förankring i regionen och breddar sitt erbjudande inom flera verksamhets- och teknikområden, bland annat projektering, projektledning, elkraftteknik mm

Kraftkonsults förväntningar är att tillsammans med Elektra erbjuda heltäckande, såväl konsulttjänster som utförandetjänster, inom hela el-, säkerhets- och energisektorn.Kraftkonsult och Elektra ska växa i sina erbjudanden samt uppnå en högre effektivitet genom ett nära samarbete.

Det idag delägda dotterbolaget Elia AB i Söderhamn omfattas inte av affären. Elektra i Hälsingland AB och Elia AB har ett upparbetat samarbete som kommer att fortsätta och att vidareutvecklas i den nya ägarstrukturen.

Samtliga anställda i Elektra i Hälsingland följer med i företagsöverlåtelsen. Behovet av köpta tjänster från Elverket kommer att minska men personalstyrkan i Elverket påverkas inte i nuvarande planering. I kommande förädlingsprocess bedöms personalbehovet kvarstå i koncernen

Affären planeras att genomföras under hösten 2020.

 

Frågor besvaras av VD Nils Andersson