Ny ägare i Elektra

Lars Lindh har i dag via bolag förvärvat samtliga aktier i Elektra i Hälsingland AB.
Arbetet att leda Elektra framåt har påbörjats i samråd med tidigare VD, Nils Andersson som fortsatt står fortsatt till Elektras förfogande i en överlämningsprocess.