Mätarbyte i Uppland

Just nu är vi mitt inne i ett intressant projekt där vi byter 30 000 el-mätare i Uppland. Det är ett omfattande arbete som vi utför åt HM Power för el-distributörernas räkning i området strax norr om Stockholm.
Projektet startades i augusti 2017 och beräknas pågå till våren 2019.
Elektra har mellan 5 och 10 montörer på plats som byter el-mätarna, registrerar in dem i mätarsystemet och ser till att det fungerar med fjärrkommunikation innan man är klar med mätarbytet.
Projektet innebär omfattande logistik och samordning med leverantörer, beställare, montörer och lägenhetsinnehavare. En utmaning som hittills fungerat bra. Här gör även delar av vår administrativa personal på huvudkontoret en stor insats.

Vi är glada att vi fått förtroendet av HM-Power för det här uppdraget och är övertygade om att projektet blir lyckat för alla parter.