Jobba med oss

Just nu söker vi inga tjänster


 

Om företaget

Redan 1906 bildades AB Edsbyns Elverk, som idag är en koncern med 150 medarbetare. I koncernen finns dotterbolagen Elektra Nät AB, Elektra i Hälsingland AB och AB Helsinge Elhandel.
AB Edsbyns Elverk ägs av drygt 600 aktieägare, varav de flesta har anknytning till Ovanåker i Hälsingland.Vattenkraft, elhandel, eldistribution och elinstallation är verksamhetsområdena.

Ur fyra vattenkraftstationer i älven Voxnan produceras el av AB Edsbyns Elverk som även säljer administrativa tjänster till dotterbolagen. Elen distribueras av Elektra Elnät AB till kunder inom bolagets koncessionsområde, beläget i Ovanåkers kommun. Elhandel med kunder över hela landet bedrivs genom AB Helsinge Elhandel. Eltekniktjänster säljs till hushåll och företag i hela Hälsingland via Elektra i Hälsingland AB.