Koncern

Modern elteknik som del av 100-årig tradition

Redan 1906 bildades AB Edsbyns Elverk, som idag är en koncern med 200 medarbetare. I koncernen finns dotterbolagen Elektra Nät AB, Elektra i Hälsingland AB, Elektra Värme AB och AB Helsinge Elhandel.

AB Edsbyns Elverk ägs av drygt 600 aktieägare, varav de flesta har anknytning till Ovanåker i Hälsingland.

Vattenkraft, elhandel, fjärrvärme och elteknik
Ur fyra vattenkraftstationer i älven Voxnan produceras el av AB Edsbyns Elverk som även säljer administrativa tjänster till dotterbolagen. Elen distribueras av Elektra Elnät AB till kunder inom bolagets koncessionsområde, beläget i Ovanåkers kommun. Elhandel med kunder över hela landet bedrivs genom AB Helsinge Elhandel. Elektra Värme AB producerar och distribuerar lokal biobränslebaserad fjärrvärme i orterna Alfta och Edsbyn i Hälsingland.

ELIA Söderhamn
Vi har ett nära samarbete med och är delägare i ELIA, EL Installation Automatik i Söderhamn AB, som utför alla typer av elinstallationer i både små och stora projekt.

 

Läs mer om övriga bolagen

Edsbyns Elverks webbplats »
Elektra Näts webbplats »
Elektra Värmes webbplats »
Helsinge Elhandels webbplats »
ELIA Söderhamns webbplats »

 


Elektra är ett komplett elteknikföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi sköter installationer, reparationer, service, felsökning, besiktning, säkerhet, telefoni och fiberteknik med mera. Vi är i ständig tillväxt och satsar på långsiktighet både för våra egna medarbetare och för de tekniklösningar som vi levererar. Läs mer om våra tjänster »