Kvalitet

Vår kvalitet – din trygghet

Ett företag som Elektra månste tänka långsiktigt både när det gäller vår egen verksamhet, våra medarbetare och de tekniklösningar som vi levererar till våra kunder.
Därför är vi medlem i EIO, bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges el- och teleteknikföretag. Som medlemsföretag följer vi samhällets alla regler, förordningar och bestämmelser för vår bransch. Vi jobbar dessutom med EIO's kvalitetssystem EIO-Q, vilket borgar för en hög kvalitet på de tjänster vi utför.

Vårt kavlitetsarbete medför att vi har upprättat riktlinjer för kvalitetsarbete och att vi arbetar med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Vårt kvalitetsarbete gäller hela företaget och alla medarbetare. Vi arbetar förebyggande och detta arbete leder till ständiga förbättringar av verksamheten.

Certifikat

Vi arbetar för att samtliga tjänster som vi erbjuder våra kunder ska vi ha erfoderliga utbildningar och certifieringar:

ISO 9001
Kvalitetscertifierade.

ISO14001
Kvalitetscertifierade. Läs mer här »

AFS 2001:1
Kvalitetscertifierade.

Certifierad Anläggarfirma
Elektra är certiferad anläggarfirma, vilket betyder att vi har de behörigheter som behövs för att installera och serva brandlarmsanläggningar.
 
Behörig Brandingenjör
Som en del i vårt kunnande inom brandlarm har vi behöriga brandlarmsingenjörer.
 
Cerifierad för inbrottslarm
Elektra är certifierad för inbrottslarm som garanterar en trygg och säker inbrottslarminstallation.

Godkänd för Thermografering
Vi är godkänd thermograferingsfirma för industrier, offentliga byggnader såväl som för privatpersoner.

ELRÄTT
Elektra stödjer ELRÄTT, som är ett samarbetsprojekt mellan vår branschorganisation EIO, Sveriges Elgrossister och utvalda leverantörer med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik.
www.elratt.se

 


Elektra är ett komplett elteknikföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi sköter installationer, reparationer, service, felsökning, besiktning, säkerhet, telefoni och fiberteknik med mera. Vi är i ständig tillväxt och satsar på långsiktighet både för våra egna medarbetare och för de tekniklösningar som vi levererar. Läs mer om våra tjänster »