Alirskolan i Bollnäs

Elektra har haft förmånen att stå för installationerna på Alirskolan i Bollnäs.
Under drygt ett år har projektet pågått, och resultatet blev riktigt bra.
Modern belysning och högteknologisk utrustning har installerats tillsammans med helt nytt datanät.

Elektra vill tacka Bollnäs Kommun samt Entreprenör Byggtec för gott samarbete, och samtidigt önska lycka till med lokalerna i framtiden.