Stenabro

Nu närmar vi oss målgång för ett framgångsrikt projekt, Stenabro förskola som uppförts i Edsbyn under 2015.
Ovanåkers kommun är beställare, Husbyggarna har stått som ansvarig entreprenör och Elektras filial i Edsbyn, har haft hand om elinstallationer, inbrottslarm, brandlarm och datanät.

När nu projektet går in i sin slutfas, är det full aktivitet både inomhus och utomhus.
Tillsammans med snickare, rörmockare, målare, mattläggare och andra hantverkare, har Elektra en hel del personal på plats för att göra det sista monteringarna.

Fredrik Blom, en av våra kompetenta brandlarmstekniker, arbetar med brandlarmet och ska snart driftsätta brandlarms-anläggnngen.
Det kommer att innebära trygghet för barn och personal som kommer att vistas i de nya lokalerna.


Jerker Edeborg ansvarar tillsammans med Josef Lindberg för att inbrottslarm kopplas in, testas och driftsätts.

Mycket av kanalisation för kraft, belysning, larm och data finns monterat ovanför undertaken medan själva armaturerna och detektorerna monteras direkt i undertaken.
Ledande montör, Mikael Jernberg håller koll, så att allt blir som det är tänkt.

Utomhus monteras bla. stoplbelysningar av Pontus Halvarsson.

Stenabro har en stor solenergianäggning, där stora delar av taken är täckta med solceller.
 Jens Götesson ser till att hela anläggningen, på säkert sätt, kopplas ihop med det övriga elnätet.

I fläktrummet monteras fläktmotorer och olika styrningar, och här diskuterar fililchef Pontus Simonsson lösningar tillammans med Mikael Jernberg.

Hela förskolan är utrustat med ett modernt och snabbt datanät, som kopplas samman i centralskåpen.

Om allt fungerar som det ska så är lokalerna fyllda av barn i januari 2016.

Elektra tackar för förtroendet att fått installera de eltekniska lösningarna, och önskar Stenabro med personal, lycka till i framtiden.