Valbo Trä

Under två intensiva dagar 8-9/12 stängde Valbo Trä i Edsbyn, sin Hyvleriavdelning för att vi skulle kunna storma lokalerna och, med hela 11 man, installera ny kameraövervakning, ny belysning och nytt spånfilter.
På bilderna hänger Johnny Bodén upp nya dammtäta monitorer medan Jens monterar kameror.

Elektra tackar Valbo Trä för förtroendet att utföra installationerna.

Foto: Josef Lindberg,