Tjänster

En ledande leverantör av elteknik –
alltid med fokus på miljön

Vi utför över hela Sverige eltekniska installationer på uppdrag av främst företag och offentlig förvaltning.
 

Vi är kända för vår höga servicegrad och kan erbjuda dig spetskompetens inom alla områden. Vårt fokus på tekniska lösningar där vi visar största hänsyn till miljön kostar dig inget extra, men gör oss till ett självklart val för kunder som själva vill bygga och ha en miljövänlig verksamhet. Vi tar ansvar i långsiktigt miljöarbete ända från inköp av material till hur vi själva reser till och från jobb. Vi är övertygade om att vi kan påverka din och vår egen framtid genom de stora och små val för miljön som vi gör i vårt företag idag.

Här nedan finns exempel på de vanligaste förekommande tjänsterna.
Hittar du inte det du söker eller vill ha en offert för ditt projekt – kontakta oss gärna med dina frågor!

Våra tjänster

Klicka för att hoppa längre ner på sidan:

Totalentreprenad
Elinstallation
Svagström och högspänning
Belysning
Styr- och reglerteknik – Automatik
Stadsnät, data och fiber
Säkerhet och övervakning
Service
"Säker produktion"
Uppdrag åt privatpersonerMer information om några av våra tjänster

Totalentreprenad
Vi utför alla sorters arbeten, från mindre installationer till stora komplicerade totalentreprenader på exempelvis sjukhus, skolor, industrier och offentliga byggnader. Inget projekt är för litet eller stort för oss.
Vänd dig med fullt förtroende till oss med ett helhetsuppdrag, där vi projekterar, installerar eller producerar och sedan sköter underhållet åt dig via serviceavtal och även ansvarar för dokumentation och utbildning.
Trots att vi är mycket etablerade på marknaden så strävar vi alltid efter att erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris. I ett helhetsuppdrag drar du full nytta av våra väl uppbyggda kontakter med underleverantörer t ex för inköp av material, men också vår långa erfarenhet av att i god tid leverera pålitliga och långsiktiga lösningar.

Elinstallation
Det här är hjärtat av vår verksamhet, som berör de flesta av våra tjänster. Elektra utför alla förekommande installationer för kraft, belysning, automation, tele, data, bredband, säkerhet och telefoni. Våra kunniga entreprenadelektriker driver stora projekt inom industrin och arbetar med nyproduktion av byggnader – såväl offentliga som privata. Behöver du akut hjälp är någon av våra mångsidiga serviceelektriker snabbt på plats hos dig.

Svagström och högspänning
Elektra har hela elteknikbredden och arbetar förstås med både svagström och högspänning. Vi har behörighet att arbeta med högspänning och har stor erfarenhet av ställverk, brytare och transformatorer. Det kan gälla service och nyinstallationer, samt, i förebyggande syfte, besiktning med värmekamera för att under planerade avbrott kunna åtgärda fel innan det förorsakar driftstopp. Inom vårt industrikoncept kan vi även erbjuda driftjour på ställverk och annan kritisk utrustning.

Belysning
Goda kunskaper krävs för att skapa ett både funktionellt och energisnålt ljus inomhus eller utomhus. Genom att erbjuda väl anpassade produkter, ofta i samverkan med våra leverantörer, så kan vi bygga en bra miljö inom alla typer av lokaler och miljöer. Vi erbjuder även service i form av periodvis översyn då vi byter felaktiga ljuselement.

Styr- och reglerteknik – Automatik
Välkommen till oss med dina frågor om styrning och reglering. Vi kan hjälpa dig att planera och effektivisera din produktion.
Höga krav på den fysiska arbetsmiljön i en byggnad är en självklarhet för en seriös verksamhet. Ett bra reglersystem för komfortbehandling av byggnaden är viktig, inte bara för arbetsplatser utan givetvis även i bostäder. En Elektra-installation kommer under sin funktionstid att skapa ett gott klimat i byggnaden, vilket i förlängningen garanterar hälsosamt klimat för boende och ökar effektiviteten bland de som arbetar i byggnaden.
En väl utförd installation skan spara pengar genom en minskad energiförbrukning. I dag är det till exempel vanligt att man använder frekvensstyrning av motorer. Även närvarostyrning av belysning kan innebära en stor besparing. Underhåll är en förutsättning för god funktion över tid. Vi medverkar gärna till att skapa bra underhållsrutiner och att stå för återrapportering till er driftansvarige.

Stadsnät, data och fiber
Exempel på Elektras tjänster för företag, organisationer och privatpersonerÄven här utför vi kompletta installationer. Med vår vibratorplog/fräsgrävare plöjer vi ner fiberslangen för att sedan blåsa, svetsa och mäta kabeln till en färdig produkt. Vi har erfarenhet av uppbyggnad av stadsnät och kompetens i allt från fibersvetsning till leverans samt montering av switchar och annan utrustning.

Säkerhet och övervakning
Efterfrågan på säkerhetslösningar ökar. Vi kan erbjuda allt från konventionella inbrottslarm i småhus till kvalificerad övervakning vid äldreboende och nattöppna servicestationer. Vi kan även utföra installation av kameror/CCTV för övervakning på offentliga platser eller i exempelvis produktionen på industri och sågverk, som kan öka både säkerhet och effektivitet.

Service
Vi har skickliga och snabba servicemontörer som snabbt rycker ut för att hjälpa er. De kan assistera med larm, passagesystem, kabel-TV, belysning, elinstallationer med mera. De kan konstruera, bygga, reparera, styra och kommer snabbt på plats så att er produktion drabbas av minsta möjliga störning. Elektras servicebilar och har "verkstaden" med sig på uppdrag ute hos dig. I bilarna finns förstås även skyddsutrustning, godkända stegar och annan utrustning som gör att arbetet på en tillfällig arbetsplats kan ske säkert i miljöer där teknisk utrustning i inte alltid finns i bekväm arbetshöjd.

"Säker produktion"
Konceptet där vi tillsammans med er driftpersonal inventerar en produktionslinje och bedömer vilka delar som är kritiska. Med hjälp av detta utformar vi sedan vår beredskapsinsats för att ställa upp, i princip dygnet runt, när något oförutsett händer.

Uppdrag åt privatpersoner
Planerar du bygga till eller helt nytt i din bostad? Vi har stor erfarenhet och hög kompetens för dessa typer av installationer och kan erbjuda även dig som är privatperson driftsäkra och energieffektiva anläggningar. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet, så kan vi ge konkreta råd inför projektet.
Oavsett om du har tänkt dig en enkel eller en mer modern installation som ett KNX-system (där du med en fjärrkontroll kan styra hela husets värme, ventilation och belysning) så kan vi med utföra jobbet säkert åt dig. Kanske vill du ansluta fiber till ditt? Då hjälper vi dig med allt från att plöja ner fibern på din gräsmatta med en miniplog till anslutning av telefon, TV och data inne i huset. Om du av kostnads- eller miljöskäl vill övergå till LED-belysning i ditt hem, så kan förstås också hjälpa dig.
Vi utför EIO-eltest, som är en grundlig elbesiktning av ditt hus och vi kan erbjuda trygga larmlösningar för hemmet och även trygghetslarm för privatpersoner.
Kom också ihåg att utnyttja ROT-avdraget när du anlitar oss som privatperson!
Vi erbjuder även delbetalningsupplägg.


Har du frågor kring ditt projekt? Kan vi hjälpa dig att välja en trygg lösning?
Vill du veta mer om våra tjänster? Vill du att vi skickar en offert?

Kontakta gärna vårt projektkontor »


Elektra är ett komplett elteknikföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi sköter installationer, reparationer, service, felsökning, besiktning, säkerhet, telefoni och fiberteknik med mera. Vi är i ständig tillväxt och satsar på långsiktighet både för våra egna medarbetare och för de tekniklösningar som vi levererar. Läs mer om våra tjänster »